اخبار

تفسیر و تحلیل اخبار و اوضاع سیاسی و ..ایران و جهان در تمام زمینه ها از جنبه های و موضوعهای گوناگون

خدمات ويژه جانبازان كمتر از 25 درصد

 

خدمات ويژه جانبازان    كمتر از 25 درصد

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان 

براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌، جانبازان‌ كمتر از 25 درصد در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ معيشتي‌، حقوقي‌، فرهنگي‌ و آموزشي‌، درمان‌ از خدمات‌ مندرج‌ در اين‌ مجموعه ‌برخوردارند.

خدمات‌ معيشتي‌ و رفاهي‌

حقوق‌ و مستمري‌

كليه‌ جانبازان‌ زير 25 درصد پس‌ از حضور در كميسيون‌ پزشكي‌ و بررسيهاي‌ انجام‌ شده ‌در صورت‌ احراز شرايط‌ لازم‌ و تأييد كميسيون‌ ذيربط‌ مبني‌ بر از كارافتادگي‌ ايشان‌ چنانچه‌ فرد مذكور فاقدمشاغل‌ دولتي‌ باشد از طريق‌ بنياد شهيد و امور ايثارگران‌ اقدام‌ به‌ صدور حكم‌، وفق‌ قانون‌حالت‌ اشتغال‌ و آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ مربوطه‌ خواهد شد.

اشتغال‌ و خوداتكايي‌

1 ـ جانبازان‌ زير 25 درصد در صورت‌ استخدام‌ مي‌توانند از تسهيلات‌ و مزاياي‌ زيربرخوردار گردند:

ـ تغيير شغل‌ يا پست‌ سازماني‌ به‌ تناسب‌ وضعيت‌ روحي‌ و جسمي‌ جانباز:

ـ ارتقاء سطح‌ كيفي‌ و كمي‌ شغلي‌

ـ تبديل‌ وضعيت‌ استخدامي‌ از قراردادي‌ به‌ رسمي‌.

ـ استفاده‌ از مأموريت‌ آموزشي‌.

ـ گروههاي‌ تشويقي‌.

ـ حقوق‌ و مزاياي‌ يك‌ مقطع‌ تحصيلي‌ بالاتر (محاسبه‌ يك‌ مقطع‌ تحصيلي‌ بالاتر صرفاً براي‌استفاده‌ از مزاياي‌ استخدامي‌ و حقوق‌ و مزايا بوده‌ و اعتبار عملي‌ و دانشگاهي‌ ندارد).

ـ مرخصي‌ استعلاجي‌

ـ افزايش‌ سنواتي‌

ـ معافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌ ناشي‌ از دريافت‌ حقوق‌.

- معافيت‌ از حق‌ بيمه‌ و ساير معافيت‌هايي‌ كه‌ قانونگذار، دستگاه‌ را ملزم‌ به‌ اعمال‌ آن‌نموده‌ است‌. (سهم جانباز)

ـ تسهيلات‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌.

2 ـ بهره‌مندي‌ از اولويت‌ براي‌ دريافت‌ موافقت‌ اصولي‌، پروانه‌ طرحهاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ و جواز كسب‌هاي‌ مجاز:

3 ـ معافيت‌ از طرح‌ براي‌ فارغ‌ التحصيلان‌ رشته‌ پزشكي‌ و پيراپزشكي‌.

4 ـ بهره‌مندي‌ همسران‌ جانبازان‌ از مزاياي‌ تقليل‌ ساعات‌ كار روزانه‌ درصورت‌ اشتغال‌ به‌كار(حسب نظر كميسيون پزشكي).

5 ـ بهره‌مندي‌ 30 درصد جانبازان‌ فارغ‌ التحصيل‌ رشته‌ حقوق‌ و رشته‌هاي‌ مرتبط‌ ازاولويت‌ تأسيس‌ دفتر وكالت‌.

6 ـ برخورداري‌ از خدمات‌ بنياد در امر رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و پيگيري‌ موارد مربوط‌ به‌ عدم‌اعمال‌ مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ جانبازان‌ در دستگاههاي‌ اجرايي‌.

7 ـ اعاده به خدمت جانبازاني كه قبل 31/3/74 از كار منفك شده‌اند.

تسهيلات‌

معافيت‌ از خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ براي‌ كليه‌ جانبازان‌ بالاي‌ 15 درصد و فرزند جانباز تنها در صورت داشتن شرايط تلفيق درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه جانباز.

 

خدمات‌ حقوقي‌ و قضايي‌

1 ـ ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ حقوقي‌ و قضايي‌ به‌ جانبازان‌.

2 ـ صدور معرفي‌ نامه‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ براي‌ رسيدگي‌ خارج‌ از نوبت‌.

خدمات‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌

فرهنگي‌ و هنري‌

ـ برخورداري‌ از تخفيف‌ 25 ـ 20 درصد استفاده‌ از اماكن‌ تفريحي‌، زيارتي‌، سياحتي‌ وكانون‌هاي‌ فرهنگي‌ وابسته‌.

 

خدمات‌ ويژه‌ نخبگان‌ شاهد و ايثارگر

خدمات‌ فوق‌ العاده‌ ويژه‌ به‌ نخبگان‌ (علمي‌، پژوهشي‌، فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌) شاهد وايثارگر ارايه‌ مي‌گردد. افرادي‌ كه‌ داراي‌ ويژگيهايي‌ از قبيل‌:

دارندگان‌ رتبه‌هاي‌ 1 تا 3 كنكور، دانشجويان‌ و فارغ‌ التحصيلان‌ دكتري‌ تخصصي‌ و فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ و غير پزشكي‌ (PH.D)، نفرات‌ برتر مسابقات‌ علمي‌، فرهنگي‌ و هنري‌ وورزشي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌، مبدعان‌ و مبتكران‌، مؤلفان‌ و مترجمان‌ مقالات‌ علمي‌، پژوهشي‌ و كتب‌، طلاب‌ سطح‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌، اعضاء هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌، حافظان‌ بيش‌ از 14 جزء قرآن‌ كريم‌ و قاريان‌ برتر در سطح‌ حرفه‌اي‌، هنرمندان‌داراي‌ آثار هنري‌ برجسته‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ مي‌باشند از طريق‌ مركز دانش‌ پژوهان‌شاهد و ايثارگر ( 88962277 ـ 88961666 ) خدمات‌ و تسهيلات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ را دريافت‌مي‌نمايند.

 

خدمات‌ بهداشت‌ و درمان‌

1 ـ بهره‌مندي‌ از پوشش‌ «بيمه‌ پايه‌ خدمات‌ درماني‌» جهت‌ دريافت‌ خدمات‌ بستري‌، اعمال‌جراحي‌، ويزيت‌هاي‌ سرپايي‌، خدمات‌ آزمايشگاهي‌، راديولوژي‌، MRI, CT Scan و... به ‌همراه‌ خدمات‌ دارويي‌ در كليه‌ مراكز درماني‌ و پاراكلينيكي‌ و داروخانه‌هاي‌ طرف‌ قرارداد بيمه‌ در سراسر كشور. (براي‌ جانبازان‌ غيرشاغل‌ و خانواده‌ تحت‌ تكفل‌ آنان‌)

2 ـ بهره‌مندي‌ از پوشش‌ خدمات‌ درماني‌ «بيمه‌ تكميلي‌» جهت‌ شخص‌ جانباز به‌ منظورپوشش‌ هزينه‌هاي‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ درماني‌ كه‌ در تعهد بيمه‌ همگاني‌ نمي‌باشد، نظيرخدمات‌ بستري‌ و جراحي‌ در بيمارستانهاي‌ خصوصي‌، مابه‌ التفاوت‌ هزينه‌هاي‌پاراكلينيكي‌ مازاد بر تعهد بيمه‌گر اول‌ و... طبق‌ دستور العمل‌ بيمه‌ تكميلي‌.

3 ـ درمان‌ نازايي‌ و IVF با استفاده‌ از خدمات‌ بيمه‌ مكمل‌.منحصرا در صورتی که ضایعه ناشی از جانباز باشد

4 ـ خدمات‌ دندانپزشكي‌ و ايمپلنت‌ (صرفاً در موارد مرتبط‌ با مجروحيت‌).

5 ـ تأمين‌ خدمات‌ تخصصي‌ مرتبط‌ با مجروحيت‌ نظير انواع‌ ارتز و پروتز، عينك‌، سمعك‌،وسايل‌ كمك‌ توانبخشي‌ نظير عصا، ويلچر و... (براساس‌ آيين‌نامه‌هاي‌ موجود توسط‌بنياد).

6 ـ پرداخت‌ هديه‌ ايثار در موارد پيوند اعضاء نظير پيوند كليه‌ در شخص‌ جانباز به‌ اهداءكننده‌ عضو.

7 ـ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ اياب‌ و ذهاب‌ و مسافرت‌هاي‌ درماني‌ در خصوص‌ شخص‌ جانبازبراساس‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ موجود توسط‌ بنياد. منحصرا مرتبط با مجروحیت

8 ـ تأمين‌ كليه‌ موارد درماني‌ داراي‌ ارتباط‌ مستقيم‌ با مجروحيت‌ توسط‌ بنياد.

9-بیمه مکمل اعضای صعب العلاج خانواده و خدمات درمانی مطابق آئین نامه صعب العلاج

 

 

 

 

 

 

 

          خدمات ويژه جانبازان 25 تا 49 درصد و خانواده آنها

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان

 

براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌، جانبازان‌ 25 تا 49 درصد در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ معيشتي‌، حقوقي‌، فرهنگي‌ و آموزشي‌، مسكن‌ و درمان‌ از خدمات‌ مندرج‌ در اين‌ مجموعه‌ برخوردارند.

خدمات‌ معيشتي‌ و رفاهي‌

1 ـ حقوق‌ و مستمري‌

1 ـ پرداخت‌‌ حقوق‌ حالت‌ اشتغال ‌‌به ‌هر كدام ‌‌از گروههاي ‌واجد شرايط‌ قانوني ‌برابر ضوابط‌ ‌به ‌‌شرح ‌‌زير:

الف‌: تعيين‌ و پرداخت‌ حقوق‌ مستخدمين‌ لشگري‌ و كشوري‌ ـ همتراز مشاغل‌ قبلي‌ توسط‌ دستگاه ‌متبوع‌.

ب‌: تعيين‌ و پرداخت‌ حقوق‌ غير مستخدمين‌ برابر با نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ حقوق‌ كاركنان‌ دولت‌ از سوي‌ بنياد

2 ـ پرداخت‌ حق‌ پرستاري‌ براساس‌ ضريبي‌ از حداقل‌ حقوق‌ تامين‌ اجتماعي‌ (كارگري‌) و برابر مقررات‌ جاري‌.

تبصره‌: پرداخت‌ حق‌ پرستاري‌ به‌ جانبازان‌ زير 50 درصد كه‌ بخشي‌ از درصد آنها اعصاب‌ و روان ‌صرف‌ يا شيميايي‌ حاد باشد به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

3  ـ پرداخت‌ مبلغ‌ پانصد هزار ريال‌ ماهيانه‌ به‌ جانبازان‌ داراي‌ فرزند دو قلو به‌ مدت‌ دو سال‌ از زمان‌ تولد فرزندان‌ دوقلو.

4 ـ پرداخت‌ ماهيانه‌ پانصد هزار ريال‌ به‌ جانبازان‌ داراي‌ فرزند معلول‌ تا زمان‌ رفع‌ معلوليت‌ و بيماری صعب‌العلاج‌ (به‌ تشخيص‌ معاونت‌ بهداشت‌ و درمان‌) و محجور (به‌ تشخيص‌ مراجع‌ قضايي‌) به‌ازاي‌ هر فرزند (تا سقف‌ دو فرزند):

5 ـ پرداخت كمك معاش براي آندسته از جانبازان كه بيكار مي‌باشد و امكان حالت اشتغال آنها به هر دليلي فراهم نبوده و به علت درآمد جزئي يا فقدان درآمد داراي مشكل معيشتي مي‌باشند تا زمان اشتغال يا اخذ رأي از كارافتادگي و برقراري حقوق حالت اشتغال.

 

 

نحوه پرداخت:

ـ جانبازان 25 الي 49% كه فاقد هر گونه درآمد و بيكار مي‌باشند به عنوان الويت اول.

ـ جانبازان 25 الي 49% كه كم درآمد مي‌باشند بعنوان اولويت دوم.

2 ـ اشتغال‌ و خوداتكايي‌

1 ـ جانبازان‌ در صورت‌ استخدام‌ مي‌توانند از تسيهلات‌ و مزاياي‌ زيرا برخوردار گردند:

ـ كسر ساعات‌ كار طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ 9 قانون‌ تسهيلات‌ استخدامي‌ واجتماعي‌ جانبازان‌

ـ تغيير شغل‌ يا پست‌ سازماني‌ به‌ تناسب‌ وضعيف‌ روحي‌ و جسمي‌ جانباز.

ـ ارتقاء سطح‌ كيفي‌ و كمي‌ شغلي‌.

ـ تبديل‌ وضعيت‌ استخدامي‌ از قراردادي‌ به‌ رسمي‌

ـ استفاده‌ از ماموريت‌ آموزشي‌.

ـ گروههاي‌ تشويقي‌

ـ حقوق‌ و مزاياي‌ يك‌ مقطع‌ تحصيلي‌ بالاتر (محاسبه‌ يك‌ مقطع‌ بالاتر صرفاً براي‌ استفاده‌ ازمزاياي‌ استخدامي‌ و حقوق‌ و مزايا بوده‌ و اعتبار علمي‌ و دانشگاهي‌ ندارد).

ـ مرخصي‌ استعلاجي‌.

ـ افزايش‌ سنواتي‌.

ـ معافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌ ناشي‌ از دريافت‌ حقوق‌.

ـ معافيت‌ از حق‌ بيمه‌ و ساير معافيت‌هايي‌ كه‌ قانونگذار، دستگاه‌ را ملزم‌ به‌ اعمال‌ آن‌ نموده‌ است‌.

ـ تسهيلات‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌

2 ـ پرداخت‌ وام‌ خود اشتغالي‌ (قرض‌الحسنه‌) به‌ جانباز غير مشمول‌ حالت‌ اشتغال و بیکار محض‌ تا سقف‌ سرانه‌ هفتاد‌ ميليون‌ ريال‌.

تبصره‌: براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ خود اشتغائي‌، خدمات‌ مشاوره‌ تخصصي‌ به‌ جانباز از سوي‌ بنياد ارايه‌ خواهد شد.

3 ـ بهره‌مندي‌ از اولويت‌ براي‌ دريافت‌ موافقت‌ اصولي‌، پروانه‌ طرحهاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ و جواز كسب‌هاي‌ مجاز.

4 ـ معافيت‌ از طرح‌ براي‌ فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و پيراپزشكي‌.

5 ـ بهره‌مندي‌ همسران‌ جانبازان‌ از مزاياي‌ تقليل‌ ساعات‌ كار روزانه‌ در صورت‌ اشتغال‌ به‌ كار.

6 ـ بهره‌مندي‌ 30 درصد جانبازان‌ فارغ‌ التحصيل‌ رشته‌ حقوق‌ و رشته‌هاي‌ مرتبط‌ از اولويت‌تاسيس‌ دفتر وكالت‌.

7 ـ برخورداري‌ از خدمات‌ بنياد در امر رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و پيگيري‌ موارد مربوط‌ به‌ عدم‌ اعمال‌مقررات‌ و دستور العمل‌هاي‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ جانبازان‌ در دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌.

8 ـ جايگزيني‌ يك‌ فرزند واجد شرايط‌ جانباز در دستگاه‌ محل‌ خدمت‌ جانباز اعم‌ از شاغل‌،بازنشسته‌ و يا متوفي‌

9 ـ پرداخت‌ اعتبارات‌ كمك‌هاي‌ فني‌ و اعتباري‌ (يارانه‌) به‌ مجريان‌ طرحهي‌ خود اشتغالي‌ كه‌ ازتسهيلات‌ تكليفي‌ استفاده‌ مي‌كنند.

10 ـ آموزش‌ مهارتهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و پرداخت‌ سرانه‌ ماهيانه‌ به‌ جانبازان‌ غير مشمول‌ حالت‌اشتغال و بیکار محض‌، براي‌ افراد مجرد یک میلیون ريال‌ و براي‌ افراد متاهل‌ يك‌ ميليون وچهارصدهزار‌ ريال‌ و نيز پرداخت‌يارانه‌ اجازه‌ مسكن‌ براي‌ مستاجرين‌ متاهل‌ به‌ ميزان‌ ماهيانه‌ پانصد هزار ريال‌ در طول‌ دوره‌.

11 ـ اجراي‌ طرح‌ كارورزي‌ براي‌ جانبازان‌ فارغ‌ التحصيل‌ دانشگاه‌. در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ حالت‌ اشتغال‌ نباشند.

تبصره‌: جانبازان‌ كارورز در طول‌ دوره‌ كارورزي‌ از سرانه‌هاي‌ مندرج‌ در بند 13 آموزش‌ (آموزش ‌مهارتهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌) بهره‌مند خواهند شد.

3 ـ امور اجتماعي‌ و مددكاري‌

1 ـ پرداخت‌ هديه‌ ازدواج‌ به‌ جانبازان‌ به‌ ميزان‌ سه‌ ميليون‌ ريال‌.

2 ـ پرداخت‌ هديه‌ ازدواج‌ به‌ جانبازان‌ مونث‌ به‌ ميزان‌ پنج‌ ميليون‌ ريال‌.

3 ـ تذكر: هديه‌ ازدواج‌ فقط‌ براي‌ يك‌ بار و در قبال‌ ارايه‌ سند ازدواج‌ تقديم‌ مي‌گردد.

3 ـ ارايه‌ خدمات‌ مددكاري‌ و مشاوره‌ در زمينه‌هاي‌ خانوادگي‌، ازدواج‌، تحصيل‌ و.... به‌ جانباز وخانواده‌ ايشان‌.

4 ـ تسهيلات‌

در صورت‌ وجود امكانات‌ و اعتبارات‌ و سهميه‌هاي‌ خدمات‌ ذيل‌ براساس‌ اولويت‌ بندي‌، ضوابط‌و شرايط‌ تعيين‌ شده‌ قابل‌ ارائه‌ مي‌باشد:

1 ـ بهره‌مندي‌ از امتياز دريافت‌ يك‌ خط‌ تلفن‌ همراه‌ و يك‌ خط‌ تلفن‌ ثابت‌ خارج‌ از نوبت‌.

2 ـ بهره‌مندي‌ از تخفيف‌ نصف‌ بهاي‌ انشعاب‌ آب‌ و فاضلاب‌ و برق‌ و كل‌ بهاي‌ انشعاب‌ گاز(حداكثر كنتور 6G) براي‌ جانبازان‌ داراي‌ منزل‌ مسكوني‌ (ضمناً براي‌ جانبازان‌ ساكن‌ در مناطق‌سرد سير تا 80 كيلووات‌ و در مناطق‌ گرمسير تا 100 كيلووات‌ برق‌ مصرفي‌ رايگان‌ محاسبه‌مي‌شود).

3 ـ بهره‌مندي‌ از امتيازات‌ ويژه‌ به‌ شرح‌ زير:

ـ آرم‌ و كارت‌ ويژه‌ تردد مخصوص‌ جانبازان‌ داراي‌ خودرو شخصي‌. (35 تا 49 درصد)

ـ تخفيف‌ 50 درصد براي‌ صدور بليت‌ هواپيما يا قطار براي‌ مسافرت‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌جانباز از طريق‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌.

ـ تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ داشتن‌ همراه‌ به‌ واسطه‌ وضعيت‌ جسماني‌ جانباز به‌ تشخيص‌ بنيادضرورت‌ داشته‌ باشد براي‌ يك‌ همراه‌ بليت‌ نيم‌ بها درخواست‌ مي‌شود.

4 ـ پرداخت‌ وام‌ ضروري‌ قرض‌ الحسنه‌ به‌ جانبازان‌ عضو صندوق‌ قرض‌ الحسنه‌ شاهد و ايثار برابر ‌ضوابط‌ صندوق‌.

5 ـ ارائه‌ خدمات‌ بيمه‌ عمر و حادثه‌ از طريق‌ شركت‌ بيمه‌ و پرداخت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو درصورت‌ بروز حادثه‌ براي‌ شخص‌ جانباز طبق‌ شرايط‌ شركت‌ بيمه‌.

تبصره ‌1: جانبازاني‌ كه‌ از طرق‌ محل‌ كار خود بيمه‌ مي‌باشند از شمول‌ اين‌ موضوع‌ خارج‌ هستند.

تبصره‌ 2: ارايه‌ مبلغ‌ سي‌ ميليون‌ ريال‌ بيمه‌ عمر (غرامت‌) به‌ بازماندگان‌ جانبازان‌ بالاي‌ 70 سال‌سن‌.

6 ـ معرفي‌ براي‌ بهره‌مندي‌ از معافيت‌ جانباز و يك‌ فرزند جانباز از خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌.

تبصره‌: يك فرزند جانباز 30% و بالاتر معاف خواهند شد ولي در صورت پائين بودن درصد جانبازي با داشتن شرايط تلفيق نيز يك فرزند جانباز مي‌تواند معاف شود.

5 ـ خدمات‌ حقوقي‌ و قضايي‌

1 ـ هماهنگي‌ براي‌ بهره‌مندي‌ از اولويت‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ در محاكم‌ قضايي‌.

2 ـ همكاري‌ با جانباز در تهيه‌ و تنظيم‌ اظهار نامه‌.

دادخواست‌، شكوائيه‌ و لوايح‌ دفاعيه‌ و تعيين‌ وكيل‌.

3 ـ ارايه‌ خدمات‌ ويژه‌ كميسيون‌ ماده‌ 16 به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ جانبازان‌ از اجراي‌ تاصحيح‌ قانون‌ تسهيلات‌ استخدامي‌ و اجتماعي‌ جانبازان‌

6 ـ خدمات‌ و تسهيلات‌ مسكن‌

خدمات‌ و تسهيلات‌ مسكن‌ به‌ جانبازان‌ در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از خدمات‌ و تسهيلات‌ مربوطه‌ ازبنياد با ساير دستگاه‌ها و نيز عدم‌ سابقه‌ مالكيت‌ شخصي‌ براساس‌ جدول‌ ويژه‌ و متناسب‌ باشرايط‌خاص‌ شهرهاي‌ مختلف‌ كشور ارايه‌ مي‌شود.

جانبازان‌ عزيز مي‌توانند از طريق‌ مراجعه‌ به‌ واحدهاي‌ استاني‌ و شهرستاني‌ از نحوه‌ و ميزان‌خدمات‌ مسكن‌ آگاهي‌ پيدا كنند.و در صورت تخصیص واحدهای اجاره به شرط تملیک از طریق سازمان مسکن وشهرسازی می توانند درصورت عدم بهره مندی از تسهیلات در سنوات گذشته بهره مند شوند و همچنین اگر با توجه به شرایط خاص فاقد مسکن شده ومستاجر می باشند از تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف سی میلیون ریال پس از تامین اعتبار     بهره مند شوند.

 

خدمات‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌

7 ـ آموزش‌ عمومي‌

1 ـ  پرداخت‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ به‌ جانبازان و همسران آنان‌ در مدارس‌ ايثارگران‌ و بزرگسالان‌ درمقاطع تحصیلی راهنمائی و متوسطه

2 ـ پرداخت هزینه تشويق‌ افراد ممتاز تحصيلي‌ جانبازان‌ و همسر و فرزندان‌ آنها در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش عمومی

 

8 ـ آموزش‌ عالي‌

1 ـ پرداخت‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ به‌ دانشجويان‌ جانباز دولتي‌ (روزانه‌) و طلاب‌

2 ـ پرداخت‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ به‌ دانشجويان‌ همسر و فرزند جانبازان در دانشگاههای‌ دولتي‌ (روزانه‌)

3 ـ پرداخت‌ كمك‌ شهريه‌ تحصيلي‌ به‌ دانشجويان‌ جانباز شهريه‌ پردازدر مقاطع‌ مختلف‌ تحصيلي‌.

4 ـ پرداخت‌ كمك‌ شهريه‌ تحصيلي‌ به دانشجويان‌ (همسر و فرزندجانباز) شهريه‌ پرداز در مقاطع‌ مختلف‌ تحصيلي‌.

5 ـ بابت‌ تشويق‌ دانشجويان‌ و طلاب‌ ممتاز مبلغی بعنوان هدیه‌ پرداخت‌ مي‌شود.

تبصره‌: به‌ دانشجويان‌ نمونه‌ دانشگاهي‌ و طلاب‌ نمونه‌ استاني‌ نیز مبلغی بعنوان هدیه پرداخت‌مي‌شود.

6 ـ پرداخت‌ 50 درصد هزينه‌ شركت‌ در آزمونهاي‌ آزمايشي‌ كارشناسي‌، ارشد و دكتري‌

7 ـ پرداخت‌ هديه‌ ورود پذيرفته‌ شدكان‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ و مدارس‌ علميه‌ (جانبازان‌) پذیرفته شده در:

ـ كنكور سراسري‌ دولتي‌، آزادو....

9 ـ فرهنگي‌ و هنري‌

1 ـ پرداخت‌ حداكثر 50 درصد هزينه‌ شهريه‌ ثبت‌ نام‌ در كلاسهاي‌ قرآني‌، هنري‌، علمي‌ پژوهشي‌،فني‌ مهارتي‌ و ورزشي‌ در كانونهاي‌ فرهنگي‌ وابسته‌ به‌ بنياد و آموزشهاي‌ غير حضوري‌ علوم‌اسلامي‌

2 ـ چاپ‌ و انتشار آثار فرهنگي‌ و هنري‌ پس‌ از تاييد كميته‌ تدوين‌ آثار.

3 ـ برگزاري‌ سفرهاي‌ زیارتی و سیاحتی.

4 ـ آموزش‌ قرآن‌ در زمينه‌ روخواني‌ و روانخواني‌

5 ـ آموزش‌ قرائت‌ و تفسير قرآن‌ كريم‌.

6 ـ برگزاري‌ مسابقات‌ قرآن‌ در رشته‌هاي‌ قرائت‌، حفظ‌ و تفسير و جلسات انس با قرآن کریم

7 ـ برگزاری اردوی دانش آموزی برای فرزندان ایثارگران

8 ـ حمايت‌ از هنرمندان‌ پيشتاز براساس‌ دستور العملها.

9- برگزاری جشنواره هنری و ادبی

10- تشویق حافظان و قاریان قرآن کریم

11- استفاده از سهمیه حج عمره و تمتع برای جانباز و همسر

10 ـ تربيت‌ بدني‌

ـ استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و تمرينات‌ جانبازان‌ و خانواده‌ محترم‌ ايشان‌ براساس‌ كل‌ جمعيت‌ جامعه‌ تحت‌ پوشش‌ و نوع‌ ضايعه‌ جانبازان‌

ـ شركت‌ در اردوها و مسابقات‌ ورزشي‌ داخل‌ كشور (اعم‌ از استاني‌ و كشوري‌) از ورزشكاران‌ جانباز و خانواده‌ محترم‌ ايشان‌ شركت‌ كننده‌ در تمرينات‌ وآموزشهاي‌ ورزشي‌.

 

11 ـ خدمات‌ ويژه‌ نخبگان‌ شاهد و ايثارگر

خدمات‌ فوق‌العاده‌ ويژه‌ به‌ نخبگان‌ (علمي‌، پژوهشي‌، فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌) شاهد و ايثارگرارايه‌ مي‌گردد. افرادي‌ كه‌ داراي‌ ويژگيهايي‌ از قبيل‌:

دارندگان‌ رتبه‌هاي‌ 1 و 2 كنكور، دانشجويان‌ و فارغ‌التحصيلات‌ دكتري‌ تخصصي‌ و فوق‌ تخصصي‌پزشكي‌ و غير پزشكي‌ (PH.D) نفرات‌ برتر مسابقات‌ علمي‌، فرهنگي‌ و هنري‌ در سطح‌ملي‌ و بين‌المللي‌، مبدعان‌ و مبتكران‌، مولفان‌ و مترجمان‌ مقالات‌ علمي‌، پژوهشي‌ و كتب‌، طلاب‌سطح‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌، اعضاء هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌، حافظان‌ بيش‌ از 14جز قرآن‌ كريم‌ و قاريان‌ برتر در سطح‌ حرفه‌اي‌، هنرمندان‌ داراي‌ آثار هنري‌ برجسته‌ در سطح‌ ملي‌ وبين‌ المللي‌ مي‌باشند.

 

12 ـ خدمات‌ بهداشت‌ و درمان‌

1 ـ بهره‌مندي‌ از پوشش‌ «بيمه‌ پايه‌ خدمات‌ درماني‌» جهت‌ جانباز غير شاغل‌ و خانواده‌ تحت‌تكفل‌ به‌ منظور دريافت‌ خدمات‌ بستري‌، اعمال‌ جراحي‌، ويزيت‌هاي‌ سرپايي‌، خدمات ‌آزمايشگاهي‌، راديولوژي‌، MRI.CT Scan و.. به‌ همراه‌ خدمات‌ دارويي‌ در كليه‌ مراكز درماني‌ و پاراكلينيكي‌ و داروخانه‌هاي‌ طرف‌ قرارداد بيمه‌ در سراسر كشور.

2 ـ بهره‌مندي‌ از پوشش‌ خدمات‌ درماني‌ «بيمه‌ تكميلي‌» جهت‌ شخص‌ جانباز و خانواده‌ تحت‌تكفل‌ به‌ منظور پوشش‌ هزينه‌هاي‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ درماني‌  كه‌ در تعهد بيمه‌ همگاني‌نمي‌باشد. نظير خدمات‌ بستري‌ و جراحي‌ در بيمارستانهاي‌ خصوصي‌، ما به‌ التفاوت‌ هزينه‌هاي‌پاراكينيكي‌ مازاد بر تعهد بيمه‌گر اول‌ و.... طبق‌ دستورالعمل‌ بيمه‌ تكميلي‌.

3 ـ درمان‌ نازايي‌ و IVF تا سقف‌ تعهدات‌ مربوطه‌ در بيمه‌ تكميلي‌

4 ـ خدمات‌ دندانپزشكي‌ (مطابق‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوطه‌)

5 ـ تامين‌ خدمات‌ تخصصي‌ نظير انواع‌ ارتز و پروتز، عينك‌، سمعك‌، ايمپلنت‌ دندان‌ (در مواردمجروحيت‌ مستقيم‌ فك‌ و دندآنها وسايل‌ كمك‌ توانبخشي‌ نظير عصا، ويلچر و.... (كلاً توسط‌ بنيادبراساس‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌).

6 ـ پرداخت‌ هديه‌ ايثار در موارد پيوند اعضاء نظير پيوند كليه‌ در شخص‌ جانباز به‌ اهداء كننده‌عضو.

7 ـ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اياب‌ و ذهاب‌ و مسافرت‌هاي‌ درماني‌ در خصوص‌ شخص‌ جانباز براساس‌آئين‌ نامه‌هاي‌ موجود توسط‌ بنياد.

8 ـ تامين‌ كليه‌ موارد درماني‌‌ توسط‌ بنياد.

 

+   ۹۰/۰۹/۰۳     محمد   |